Om IGO-R

IGO-R arbetar utifrån ett förhållningssätt där ledarskapet, uppdraget och medarbetarna uppfattas som en helhet. Tillsammans med uppdragsgivaren gör vi analyser av nuet för att synliggöra möjligheter till utveckling.

Vi finns på Götgatan 58 i Stockholm, där vi kan ta emot chefer och medarbetare i samtal och konsultation. Varmt välkommen till oss på IGO-R.

Anders Karlsson
Organisationskonsult och handledare
070-536 10 14

Specialområden

Anders har specialiserat sig på att utveckla chefers ledarskap och ledningsförmåga. Han anlitas för att stödja chefer och ledningsgrupper via coachning, ledningsgruppsutveckling och verksamhetsutveckling.

Erfarenheter

Anders är organisationskonsult sedan år 1992 och grundare och ägare av IGO-R.Anders arbetar med förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg och med hälso- och sjukvårdens utveckling. Under senare år har han haft flera uppdrag som syftat till att stärka barns, elevers, föräldrars och patienters inflytande, delaktighet och självbestämmande.

Utbildning

Anders är civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Han har också en grundläggande utbildning i psykoterapi och projektledarutbildning. Anders är också utbildad i dynamisk pedagogik.

Karin Nordell
Organisationskonsult och handledare
0707-44 77 43

Specialområden

Karin har specialiserat sig inom områden som handledning, ledning, ledarskap, verksamhetsutveckling och utvärdering. Hon bistår med utveckling inom ledning, ledarskap och verksamhet. Karin handleder medarbetare och coachar chefer inom offentlig sektor.

Erfarenheter

Karin är organisationskonsult sedan år 2000 och ägare av IGO-R.Innan dess har hon varit skolledare och rektor inom arbetsmarknadsutbildning och gymnasieskola samt utbildare vid Rektorsutbildningarna vid Lärarhögskolan och Uppsala Universitet. Karin har också varit chef för beställarkontoret i Sollentuna och ingått i kommunens högsta ledningsgrupp.

Utbildning

Karin är filosofie magister i litteraturvetenskap i de franska, engelska och nordiska språken med ämneslärarexamen. Hon har genomgått studier i organisations- och ledningsteori och är handledar- och projektledarutbildad.