VĂ„LKOMMEN TILL IGO-R

Tillsammans skapar vi utveckling och värden som ger resultat i din verksamhet

Kontakta oss

Utveckling av ledarskap och organisation

Tillsammans arbetar vi med utveckling som håller över tid och ger önskvärda resultat.
Vi erbjuder coachning och handledning av chefer och medarbetare, utveckling av organisation och ledarskap, lednings- och arbetsgrupper. Vi arbetar med individer, grupper och hela organisationen i syfte att skapa visionen som var och en vill nå. 

Vad ger dig energi? Är det att hjälpa andra, att nå resultat eller är det att se till att saker och ting är genomtänkta? Har du kunskapen om hur dina drivkrafter formar hur du kommunicerar eller hur andra ser på dig? IGO-R kan erbjuda en SDI-utbildning som ger dig nya perspektiv på att förstå hur andra uppfattar dig och vad som förväntas av dig. Med hjälp av SDI kan vi även erbjuda 360-graders feedback. 

IGO-R har ramavtal med kommuner, landsting och statliga myndigheter och med privata aktörer.
Låt oss gärna berätta vad vi kan göra för er organisation.