VĂ„LKOMMEN TILL IGO-R

Tillsammans skapar vi utveckling och värden som ger resultat i din verksamhet

Kontakta oss

Utveckling av ledarskap och organisation

Tillsammans arbetar vi med utveckling som håller över tid och ger önskvärda resultat.
Vi erbjuder coachning och handledning av chefer och medarbetare, utveckling av organisation och ledarskap, lednings- och arbetsgrupper. Vi arbetar med individer, grupper och hela organisationen i syfte att skapa visionen som var och en vill nå.

IGO-R har ramavtal med kommuner, landsting och statliga myndigheter och med privata aktörer inom utbildning och vård och omsorg. Låt oss gärna berätta vad vi kan göra för er organisation.